• Šedý YouTube Icon
  • Šedý Facebook Icon

© 2018 Symbiosa

"Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední voda otrávená, až bude chycena poslední ryba,

tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst. (Indiáni kmene Cree)"

Symbiosa

ateliér architektů

 

o nás

"Materiál a prostor z něj vytvořený přímo formuje člověka,

který se v něm vyskytuje.
Používáním přírodních a recyklovatelných materiálů vytváříme prostředí upřímnosti, smysluplnosti a zhmotněné podstaty bytí, kterou má příroda (ve své dokonalé udržitelnosti) v sobě zakódovanou.

Takové prostředí má potom pozitivní vliv na zdraví člověka, na jeho psychický stav, na životní směřování, a také zpětně na přírodu, ze které na zpracování přírodních materiálů čerpáme

jen minimum energie.

Pokud se obklopíme přirozenými přírodními materiály přijímáme tato pravidla udržitelnosti i do svého života a dáváme mu

tím hlubší smysl.

Návrhy energeticky úsporných domů z ekologických materiálů zhotovené na míru potřeb klienta a místa stavby dávají také hlubší smysl i přímo naší práci, která nás tímto naplňuje.

Zmírnění devastace planety Země (a to nejen ve stavebnictví) vnímáme jako možná nejsmysluplnější činnost v životě člověka."

 

portfolio

 

náš tým

Sdružujeme architekty a projektanty se společnou vizí

kvalitního a harmonického prostředí pro život.

Smyslem naší práce je vytvářet nadčasovou architekturu v souladu s krajinou a principy udržitelnosti.

Architektura pro nás není pouze vyjádření vzhledu a funkce objektu. Vnímáme ji jako komplexní službu zahrnující pochopení a vcítění se do potřeb stavebníka a využití

možného potenciálu místa stavby.

Zabýváme se rovněž osvětovou a poradenskou činností

v oblasti úsporného, ekologického a zdravého bydlení.

Tomáš Krupa

architekt a koordinátor

V Jablonci nad Nisou se nám podařilo vytvořit skupinu podobně smýšlejících architektů s jednotnou filosofií – vytvářet návrhy zdravých, environmentálně ohleduplných a energeticky nenáročných staveb.

Zabýváme se tak&eac