"Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední voda otrávená, až bude chycena poslední ryba,

tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst. (Indiáni kmene Cree)"

Symbiosa

ateliér architektů

 

o nás

"Materiál a prostor z něj vytvořený přímo formuje člověka,

který se v něm vyskytuje.
Používáním přírodních a recyklovatelných materiálů vytváříme prostředí upřímnosti, smysluplnosti a zhmotněné podstaty bytí, kterou má příroda (ve své dokonalé udržitelnosti) v sobě zakódovanou.

Takové prostředí má potom pozitivní vliv na zdraví člověka, na jeho psychický stav, na životní směřování, a také zpětně na přírodu, ze které na zpracování přírodních materiálů čerpáme

jen minimum energie.

Pokud se obklopíme přirozenými přírodními materiály přijímáme tato pravidla udržitelnosti i do svého života a dáváme mu

tím hlubší smysl.

Návrhy energeticky úsporných domů z ekologických materiálů zhotovené na míru potřeb klienta a místa stavby dávají také hlubší smysl i přímo naší práci, která nás tímto naplňuje.

Zmírnění devastace planety Země (a to nejen ve stavebnictví) vnímáme jako možná nejsmysluplnější činnost v životě člověka."

 

portfolio