top of page

"Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední voda otrávená, až bude chycena poslední ryba,

tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst. (Indiáni kmene Cree)"

Symbiosa

ateliér architektů

About

o nás

"Materiál a prostor z něj vytvořený přímo formuje člověka,

který se v něm vyskytuje.
Používáním přírodních a recyklovatelných materiálů vytváříme prostředí upřímnosti, smysluplnosti a zhmotněné podstaty bytí, kterou má příroda (ve své dokonalé udržitelnosti) v sobě zakódovanou.

Takové prostředí má potom pozitivní vliv na zdraví člověka, na jeho psychický stav, na životní směřování, a také zpětně na přírodu, ze které na zpracování přírodních materiálů čerpáme

jen minimum energie.

Pokud se obklopíme přirozenými přírodními materiály přijímáme tato pravidla udržitelnosti i do svého života a dáváme mu

tím hlubší smysl.

Návrhy energeticky úsporných domů z ekologických materiálů zhotovené na míru potřeb klienta a místa stavby dávají také hlubší smysl i přímo naší práci, která nás tímto naplňuje.

Zmírnění devastace planety Země (a to nejen ve stavebnictví) vnímáme jako možná nejsmysluplnější činnost v životě člověka."

Portfolio

portfolio